WIZUALIZACJE 3D

Wizualizacje 3D Olsztyn

Wizualizacja 3D Olsztyn to zaprezentowanie obiektu za pomocą programu do tworzenia grafiki 3D.

Tak brzmi najprostsza definicja.

Wizualizacja 3D idealnie sprawdza się, aby zaprezentować klientowi produkt, który jest w fazie produkcji lub który jest możliwy do wyprodukowania.

Najczęściej wykonujemy wizualizację 3D maszyn, linii produkcyjnych, nieruchomości. Wykonanie wizualizacji 3D zastąpić może również tradycyjną sesję zdjęciową. Za wykonaniem wizualizacji przemawia to, że można wykonać różne warianty tego samego produktu. Posłużę się przykładem mieszkania. Chcesz sprzedać nieumeblowane mieszkanie z białymi ścianami. Mało atrakcyjny obraz. Możesz jednak wykonać wizualizację 3D tego mieszkania w różnych wariantach (inna kolorystyka, wybór różnych mebli, różne ustawienie mebli). Pokazujesz klientowi, jaki potencjał ma to mieszkanie.

Wykonanie wizualizacji 3D to tak naprawdę 4 procesy:
  • modelowanie – tworzenie obiektów 3D za pomocą przekształconych brył geometrycznych lub innych narzędzi oferowanych przez programy graficzne,
  • teksturowanie – nadanie obiektom realnego wyglądu prawie, jak na fotografii: materiał, rozproszenie i odbicie światła, refleksy, wygładzanie, itp.
  • ustawienie sceny – aranżacja obrazu, czyli ustawienie, np. świateł, przedmiotów, kamery.
  • przeliczenie sceny (rendering) – komputer przelicza wszystkie ustawienia (światło, materiały, obiekty, itp.) i tworzy płaski obraz 2D.